Start
Forsiden
Om løsningen

Vi sætter strøm til den analoge samtale

Vores formål er at gøre det lettere for arbejdsgivere og jobcentre at opspore voksne ledige og beskæftigede med læse- og skriveudfordringer.

Om Læsogskrivbedre.dk

Læsogskrivbedre.dk er et værktøj, der kan hjælpe til at få taget hul på snakken om at have svært ved at læse eller skrive.
I værktøjet svarer du på 17 spørgsmål. Spørgsmålene handler om, hvordan du bruger læsning og skrivning i din hverdag. Når du har svaret på alle spørgsmålene, vil du få at vide, om du kunne have glæde af at få undersøgt din læse- og skrivefærdigheder.
Læsogskrivbedre.dk er ikke en test, og der er ikke rigtige eller forkerte svar. I stedet er det et værktøj, som kan hjælpe dig og din arbejdsplads, jobcenter eller fagforening i gang med at tale om et emne, der for mange kan være svært at åbne op om og at tale om.
Hvis værktøjet viser, at du har behov for at få hjælp, er der gode muligheder for det. Uddannelsessteder i hele landet tilbyder ordblindeundervisning eller voksenundervisning i dansk (FVU). Kurserne er gratis.

Se video

Chauffør Martin Gregersen, Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S

460.000

mellem 16–65 år har mindre gode læsefærdigheder

250.000

lønmodtagere er ordblinde

Baggrund

Det anslås, at cirka 460.000 voksne mellem 16-65 år har mindre gode læsefærdigheder, og cirka 250.000 lønmodtagere er ordblinde. De kan have svært ved almindelige opgaver i hverdagen – fx at skrive en mail eller læse højt for deres børn. For dem kan det være ekstra svært at tage en uddannelse eller at efteruddanne sig.
Med læsogskrivbedre.dk vil vi gerne hjælpe dem, der synes, at det er svært. Værktøjet er til dem og deres arbejdsgiver, jobcenter, A-kasse, fagforening og uddannelsesinstitution. På sigt håber vi på, at det kan hjælpe flere med at tage en uddannelse eller efteruddanne sig.

Se video

Anlægsgartner Mads Poulsen, OKNygaard

Antallet af deltagere på ordblindeforløb er faldet med mere end en tredjedel fra 2013 til 2019.

Udvikling af værktøjet

Læsogskrivbedre.dk er udviklet af Deloitte i samarbejde med PensionDanmark på baggrund af interviews og workshops med mennesker, der netop har svært ved at læse og skrive, samt repræsentanter fra Ordblindeforeningen, uddannelsesinstitutioner, fagforeninger og virksomheder.
En styregruppe har endvidere fulgt udviklingen af læsogskrivbedre.dk. Styregruppen består af repræsentanter fra Styrelsen for It og Læring (STIL), Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), 3F, Dansk Erhverv, AOF Danmark, VUC Erhverv, Jobcenter Solrød, ISS. Og VUC Erhverv og AOF Danmark er samarbejdspartenere på projektet.
Projektet er finansieret af midler fra ”Pulje til indsats for ordblinde og læse- og skrivesvage”, der administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Sikkerhed og data

Læsogskrivbedre.dk gemmer ikke personfølsomme oplysninger, fx stamdata, IP-adresser mv. Vi deler heller ikke oplysninger med eksterne parter. PensionDanmark har adgang til aggregerede svardata.

Ejerforhold

PensionDanmark ejer læsogskrivbedre.dk. Andre organisationer har mulighed for at integrere værktøjet på egne hjemmesider eller i systemer via en API løsning.

Kontakt

Har du spørgsmål om læsogskrivbedre.dk, kontakt: Laesogskrivbedre@pension.dk
Læsogskrivbedre.dk stilles til rådighed af PensionDanmark