Start
Forsiden

Til dig, som er arbejdsgiver

Læsogskrivbedre.dk er et værktøj, der kan hjælpe til at få taget hul på snakken om at have svært ved at læse eller skrive
I værktøjet skal brugeren svare på 17 spørgsmål. På baggrund af deres svar modtager brugeren en anbefaling om, om han eller hun vil have glæde af at få undersøgt sine læse- og skrivefærdigheder nærmere.
Læsogskrivbedre.dk er ikke en test, og der er ikke rigtige eller forkerte svar. I stedet er det et værktøj, som kan hjælpe jer i gang med at tale om et emne, der for mange kan være svært at åbne op om og at tale om.

Se video

Direktør Frank Kruse, Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S

Hvordan kan I bruge det på jeres arbejdsplads?

Vi anbefaler, at I bruger læsogskrivbedre.dk, når I planlægger uddannelse med jeres medarbejdere. Det giver jer et godt sted at starte, hvis det netop er læsning og skrivning, medarbejderen har brug for hjælp til.
Udfordringer med at læse og skrive står nemlig tit i vejen for lysten til at tage på kursus eller efteruddannelse - også inden for de områder, medarbejderen normalt arbejder med.
Det er vigtigt, at I fortæller medarbejderne, at læsogskrivbedre.dk ikke er en test, og at svarene på ingen måde skal bruges til bedømmelse af dem. I kan som arbejdsgivere ikke få adgang til medarbejdernes svar, og alle besvarelser er fuldstændig anonyme. Medarbejderne opfordres dog til at dele deres anbefaling med jer, så I sammen kan lægge en plan for, hvordan vedkommende bedst muligt kan hjælpes, såfremt der er behov for det.

Se video

HR Business Partner Jakob Arler, OKNygaard A/S

Gode og gratis kurser til de medarbejdere, der har behovet

Der er gode muligheder for at sende medarbejderen videre, hvis værktøjet viser, der kan være behov for det. Uddannelsessteder i hele landet tilbyder ordblindeundervisning (OBU) eller forberedende voksenundervisning i dansk (FVU). Og kurserne er gratis.
I kan også få hjælp hos eVejledning på 7022 2207, se mere på eVejledning.dk

Få tilskud, når jeres medarbejdere er på kursus

Som arbejdsgivere kan I søge om offentligt tilskud gennem Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU), når medarbejdere deltager i ordblindeundervisning eller forberedende voksenundervisning. SVU-satsen er på 123,11 kr. i timen (2023).
Hvis I er omfattet af en overenskomst, kan I måske også få et tilskud fra en kompetencefond - ud over det, I får i støtte fra det offentlige.
Læs mere om mulighederne for at søge fra uddannelsesfondene:

Sådan gør I

Hvis jeres medarbejdere anbefales at få undersøgt deres læse- og skrivevanskeligheder nærmere, skal I:
1
Booke en vejledningssamtale til den givne medarbejder hos VUC, AOF eller en anden uddannelsesinstitution.
2
Tilmelde medarbejderen til ordblindeundervisning eller FVU-dansk ved jeres lokale uddannelsessted, såfremt det er relevant.
3
Søge tilskud til løn fra Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) og kompetencefonde.

Kontakt

Har du spørgsmål om læsogskrivbedre.dk, er du velkommen til at kontakte os på:
Laesogskrivbedre@pension.dk
Læsogskrivbedre.dk stilles til rådighed af PensionDanmark